Marketing-audit die Cliniclowns een nieuwe dynamiek bracht

Hoe duurzaam is onze fondsenwervingstrategie? Kunnen we met de huidige strategie vertrouwen op een goede toekomst? Dit legde CliniClowns voor aan Tinke. Drie professionals uit het Tinke-collectief pakten het op. We maakten een programma waarmee we samen met Cliniclowns – met een hoge mate van zelfwerkzaamheid van hun fondsenwervers – toewerkten naar een beleid dat even verrassend als helder is.

Ook bij een succesvolle en volwassen organisatie kan een blik van buiten in korte tijd een nieuwe dynamiek brengen. Dat bewees deze cocreatie maar weer eens.

Alexandra van den Top, Cliniclowns:

“Met hulp van de kritische blik van Tinke hebben we onszelf, als zelf-organiserend team, een spiegel voorgehouden. Zo konden we zien waar Cliniclowns stond op het gebied van fondsenwerving. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we gezamenlijke keuzes konden maken, waarmee we onze ambitie willen bereiken.”

Interesse in marketing-audits zoals bij Cliniclowns: bel Baukje op 06-2250 2354


Terug naar overzicht